Stowarzyszenie – Zbliżamy z naturą!

Korzyści ze współpracy z nami

Dla gmin oraz mieszkańców

Korzyści współpracy

Dla Gmin

Współpraca w obszarze odnawialnych źródeł energii przynosi wielopłaszczyznowe korzyści społeczności lokalnej.

Edukacja i świadomość społeczna

Spotkania te pomagają zwiększyć wiedzę mieszkańców na temat odnawialnych źródeł energii i dostępnych dotacji rządowych.

Promocja zrównoważonego rozwoju

Współpraca ta przyczynia się do promowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, co jest zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju (SDGs).

Zmniejszenie emisji

Promowanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co jest ważne dla walki z zmianami klimatu.

Osłona ekonomiczna dla mieszkańców

Informowanie mieszkańców o dostępnych dotacjach może im pomóc w obniżeniu kosztów energii i zwiększeniu samowystarczalności energetycznej.

Wsparcie dla lokalnej gospodarki

Inwestycje w odnawialne źródła energii mogą stymulować lokalną gospodarkę i tworzyć miejsca pracy.

Rozwój infrastruktury

Wdrożenie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do modernizacji i rozbudowy lokalnej infrastruktury energetycznej.

Zwiększenie zaangażowania społeczności

Współpraca ta może również zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnej, promując uczestnictwo mieszkańców w kształtowaniu lokalnej polityki energetycznej.

Wzmocnienie wizerunku gminy

Gmina, która aktywnie wspiera inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii, buduje swój wizerunek jako miejsca przyjaznego dla środowiska i innowacji.

Dostęp do ekspertów i specjalistycznej wiedzy

Współpraca z organizacjami specjalizującymi się w odnawialnych źródłach energii daje dostęp do ekspertów i specjalistycznej wiedzy, co pomaga w skutecznym i efektywnym wdrożeniu takich projektów.

Korzyści współpracy

Dla Mieszkańców

Gmina informuje, że chociaż aktywnie wspiera promocję projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii, nie ma bezpośredniego wpływu na jego rozwój. Jako organ administracji publicznej, gmina jest zaangażowana w edukację i informowanie mieszkańców o dostępnych programach i inicjatywach, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i promowania zrównoważonego rozwoju.

Podniesienie świadomości

Uczestnictwo w tych spotkaniach pozwoli mieszkańcom zrozumieć korzyści płynące z odnawialnych źródeł energii i możliwości finansowania ich instalacji przez rządowe dotacje.

Zrozumienie procesu

Spotkania te pomogą mieszkańcom zrozumieć proces składania wniosków o dofinansowanie i upewnić się, że korzystają z dostępnych możliwości.

Zmniejszenie kosztów energetycznych

Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, mieszkańcy mogą obniżyć swoje rachunki za energię oraz zyskać niezależność energetyczną.

Ochrona środowiska

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, co pomaga chronić środowisko i walkę ze zmianami klimatu.

Dostęp do specjalistycznej wiedzy

Stowarzyszenie dysponuje ekspertami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, którzy mogą udzielić odpowiedzi na pytania i pomóc mieszkańcom w podejmowaniu decyzji.

Podniesienie wartości nieruchomości

Instalacja systemów opartych na odnawialnych źródłach energii może podnieść wartość nieruchomości.

Wspieranie lokalnej społeczności

Współpraca ze stowarzyszeniem może przyczynić się do wzmocnienia więzi społecznych i budowania silniejszej społeczności.

Tworzenie miejsc pracy

Inwestycje w odnawialne źródła energii często prowadzą do tworzenia nowych miejsc pracy na lokalnym rynku pracy, co może przynieść korzyści dla całej społeczności.

Zachowanie zasobów naturalnych

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pomaga zachować zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń.