Stowarzyszenie – Zbliżamy z naturą!

Moje Dotacje i Środowisko.
Dla Zdrowia!

Projekt oferuje bezpłatne spotkania w celu edukacji i doradztwa

Stowarzyszenie Zbliżamy z naturą!

Czyste powietrze - Twoja wiedza!

Dlaczego my?

Stowarzyszenie Zbliżamy z Naturą dąży do stworzenia przyszłości, w której harmonijne współistnienie człowieka i środowiska naturalnego jest priorytetem. Naszym głównym celem jest promowanie i rozwijanie odnawialnych źródeł energii jako kluczowego elementu zrównoważonego rozwoju. Działamy na rzecz zmiany społecznej i edukacji, aby zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą korzyści i możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie energii odnawialnej. Poprzez innowacyjne projekty, partnerstwa i kampanie informacyjne, staramy się inspirować i mobilizować jednostki, firmy i instytucje do działania na rzecz czystego, ekologicznego i zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Zblizamy z natura - energy dlaczego my - zdjecie (1)-min

Zasięg i realizacja

Stowarzyszenie „Zbliżamy z Naturą” skupia się na działaniach na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich w całej Polsce. Przy ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami i społecznościami, stowarzyszenie prowadzi kampanie edukacyjne, warsztaty i szkolenia, dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Profesjonalizm

Zespół Stowarzyszenia „Zbliżamy z Naturą” to grupa oddanych profesjonalistów i entuzjastów zrównoważonego rozwoju, którzy łączą swoje umiejętności i pasje, aby przekształcić krajobraz energetyczny Polski.

Stowarzyszenie Zbliżamy z naturą!

Nasze projekty

Zbliżamy z naturą!

Stowarzyszenie Zbliżamy z Naturą - Twoja droga do czystej energii. Łączymy społeczności z odnawialnymi źródłami energii, edukując, inspirując i umożliwiając trwałe, zielone przemiany. Dołącz do nas w budowaniu lepszej, zrównoważonej przyszłości!