Stowarzyszenie – Zbliżamy z naturą!

POMAGAMY
Otrzymać

100% dofinansowania kwoty netto

MOJE DOTACJE
I ŚRODOWISKO

Ponad 200 złożonych wniosków i 100% ich skuteczności.

Wiatr Wspierający
Rolnictwo

Ponad 50 przeprocesowanych wniosków pod Elektrownie Wiatrowe.

Fotowoltaika
dla Rolnika

Wsparcie przy realizacji ponad 80 farm fotowoltaicznych.

Cieplej z naturą - dla pokoleń!

Program Społeczno – Edukacyjny

Zapisz się na webinar!

Zbliżamy z naturą

Dlaczego my?

Stowarzyszenie Zbliżamy z Naturą dąży do stworzenia przyszłości, w której harmonijne współistnienie człowieka i środowiska naturalnego jest priorytetem. Naszym głównym celem jest promowanie i rozwijanie odnawialnych źródeł energii jako kluczowego elementu zrównoważonego rozwoju. Działamy na rzecz zmiany społecznej i edukacji, aby zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą korzyści i możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie energii odnawialnej. Poprzez innowacyjne projekty, partnerstwa i kampanie informacyjne, staramy się inspirować i mobilizować jednostki, firmy i instytucje do działania na rzecz czystego, ekologicznego i zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Stowarzyszenie Zbliżamy z Naturą - Twoja droga do czystej energii. Łączymy społeczności z odnawialnymi źródłami energii, edukując, inspirując i umożliwiając trwałe, zielone przemiany. Dołącz do nas w budowaniu lepszej, zrównoważonej przyszłości!

Zbliżamy z naturą

Skuteczność gwarantowana

Profesjonalizm

Zespół Stowarzyszenia „Zbliżamy z Naturą” to grupa oddanych profesjonalistów i entuzjastów zrównoważonego rozwoju, którzy łączą swoje umiejętności i pasje, aby przekształcić krajobraz energetyczny Polski.

Zasięg i realizacja

Stowarzyszenie „Zbliżamy z Naturą” skupia się na działaniach na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich w całej Polsce. Przy ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami i społecznościami, stowarzyszenie prowadzi kampanie edukacyjne, warsztaty i szkolenia, dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje zapytania.